Figura 1: Mapa conceptual características modelo aprendiz a experto