Figura 1. Mapa de procesos de la Agència de Salut Pública de Barcelona, 2004.