Figura 2. Criterios clínicos e histológicos de síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA).
Rx: radiografía; PaO2/FiO2: presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno; PAP: presión arterial pulmonar.